کارگاه سه روزه‌ی جبر جابجایی ترکیبیاتی با هدف آشنایی محققین جوان و دانشجویان با زمینه‌های تحقیقاتی روز دنیا در زمینه‌ی جبر جابجایی ترکیبیاتی روزهای ۲۳ تا ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد. در این کارگاه شش درس با عناوین زیر توسط پروفسور یورگن هرزگ ارائه می‌شود:

  • Binomial ideals
  • Lattice and lattice basis ideals
  • Lawrence ideals
  • Squarefree divisor complexes
  • Hibi rings
  • Isotonian algebras

به علاوه  در جلسات بحث و حل مساله، شرکت کنندگان می‌توانند به بحث و تبادل نظر درباره‌ی مسائلی بپردازند که توسط مدرس کارگاه به آنها پیشنهاد می‌شود.